هی یارو؟

پر و بالو که خودم بهت دادم

دم از کجا در آوردی؟

:)

نوشته شده توسط  در ساعت  | لینک  | 


نوشته شده توسط  در ساعت  | لینک  | 


نوشته شده توسط  در ساعت  | لینک  |